Geometr v.o.s. - geometrické práce - inženýrská geodézie - zeměměřičské práce Jablonec nad Nisou

Práce v katastru nemovitostí

 • geodetické služby
 • geometrické plány pro:

- oddělení pozemku,
- zaměření staveb (rod. domů, garáží),
- věcná břemena aj.

 • vytyčení vlastnických hranic
 • restituce

 Práce v inženýrské geodezii - geodézie

 • zaměření pokládky inženýrských sítí s digitálním zpracováním dle předpisů správců
 • zaměření mapových podkladů pro projektování staveb
 • zaměření skutečného provedení staveb
 • vytyčení stavebních objektů
 • tvorba účelových map
 • digitální model terénu, řezy terénu
 • kontrolní měření

Speciální zeměměřické práce

 • sledování posunů a deformací
 • měření rovinnosti průmyslových podlah
 • měřické práce při usazování strojů a výrobních zařízení
Ostatní práce
 • zajistíme smlouvy v oblasti nemovitostí
 • zajistíme ocenění nemovitostí
Provádíme mimo jiné
 • geometrické plány na zaměření budov ( nutné pro kolaudační řízení )
 • geometrické plány na oddělení pozemků ( používá se při prodeji částí pozemků )
 • geometrické plány na vyznačení věcného břemene ( umožňují přístup na cizí pozemek )
 • vytyčení vlastnických hranic ( vyznačení hranice pozemku v terénu )
 • zaměření skutečných stavů ( pro vyznačení pronájmu pozemků, porovnání objektů se stavem katastru nemovitostí - plot oproti vlastnické hranici atd.)
 • zaměření inženýrských sítí ( pro kolaudační řízení dle požadavků správců sítí i v digitálních formátech  - vodovod, kanalizace, el. kabel, plyn, telefon atd.)
 • geodetické práce ve výstavbě - zaměření výškopisů, vytyčení staveb pro účel výstavby, přípravy stavenišť, mapové podklady pro projekty staveb a ostatní geodetické práce dle požadavků
 • ostatní práce dle požadavku zákazníka

A také zařizujeme
 • další práce týkající se nemovitostí ( např. odhady nemovitostí )

KONTAKTY

Máchova 39,
466 01 Jablonec nad Nisou
Česká republika

Tel.: +420 480 023 051 - pan Pochyla
Tel.: +420 480 023 052 - pan Haltuf
Tel.: +420 483 318 041
Fax: +420 483 318 041
Mobil: +420 775 384 440 - HALTUF Radek
Mobil: +420 603 912 205 - POCHYLA Martin
E-mail: geometr.jbc@seznam.cz
Web: www.geometrvos.cz
^